menu

Apbedīšanas nams “KORAD”

Jelgava, Rūpniecības iela 16

+(371) 29456819 00-24
+(371) 26802777 00-24
https://www.korad.lv

Apbedīšanas glosārijs

Sagatavojot un izstrādājot mūsu tīmekļa vietnes sadaļu ar nosacītu nosaukumu „Apbedīšanas glosārijs”, kaut kas līdzīgs atklājās Krievijas teritorijā. Ir atsauces uz vietni www.pohoronka.ru un Novosibirskas Pasaules bēru kultūras muzeju, kur žurnālā „Pohoronnij Dom” tiek publicēti tiešsaistes jaunumi un interesanti fakti no visas pasaules par mūsu pieteikto tēmu. Mūsu „Glosārija” atšķirīgā īpatnība ir informācijas atpazīstamība – to, par ko rakstām, var atrast un apskatīt. Savukārt mēs pateiksim priekšā, kur.

Kaps

Mūsdienu izpratnē kaps ir apbedījuma vieta. Kapā var tikt apbedīts mirušā ķermenis, viņa mirstīgās atliekas vai pat pelni pēc kremācijas.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Inhumācija, ekshumācija, singumators

Inhumācija (lat. in ‘iekšā, zeme’, humus ‘augsne’) – līķa, mirušā palieku ievietošana zemē, augsnē. Pretstats kremēšanai un atstāšanai uz zemes virsmas.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Morgs

Fr. morgue; speciāla telpa līķu glabāšanai, atpazīšanai, izmeklēšanai un izsniegšanai apbedīšanai.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Slepkavība

Homicīds ir kādam dzīvības atņemšana. To darītājs – slepkava.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Pašnāvība

Suicīds – apzināta aiziešana no dzīves.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Kapakmens

Kā izriet no nosaukuma, kapakmens ir viss, kas tiek uzstādīts virs zārka, proti, krusts, kapa apmales, kapa plāksne, stēla, skulptūra, obelisks, krūšutēls un pat kapela.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Senkrievu kapakmeņi

Senkrievu kapakmeņus sāka izmantot 15. gadsimta beigās. Tie tika izgatavoti galvenokārt no balta kaļķakmens – mīksta un apstrādei pateicīga materiāla.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Osuārijs

Neliela tvertne, kaste, urna, aka, vieta mirušā kaulu glabāšanai; tādu lietoja zoroastrieši Irākā, Palestīnā, Ēģiptē, Vidusāzijā. Krievu valodā ir šī vārda sinonīms – КОСТНИЦА ‘kaulu kambaris’.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Zārks

Zārks (arī kr. domovina – koka nams ‘mūža mājas’, sarkofāgs) – garena kaste, kurā parasti apglabā mirušā ķermeni. Slāvu vārda „zārks” sākotnējā nozīme ir „bedre” vai vieta, kurā ievietoja mirušo apbedīšanas laikā (piem., alā).

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Sarkofāgs

Gr. burtiski ‘gaļu aprijošs’; apbedījuma būve, visbiežāk akmens, rotāts ar izgrebumiem, zārks. Bija paredzams, ka līķim ir jāizžūst, savukārt skeleta paliekas un pats sarkofāgs saglabāsies ilgāku laiku.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Domovina – koka nams

Kr. *domovina* jeb koka nams ar nozīmi „mūža mājas” ir vecpareizticīgo koka celtne virs mirušā apglabāšanas vietas.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Katafalks

No it. Katafalko; sākotnēji šis vārds apzīmēja paaugstinājumu zārka novietošanai atvadīšanās zālē vai pirms ieguldīšanas kapā. Vēlāk tā sāka saukt arī speciāli aprīkotus zirgu ratus, lai gan precīzāk tas būtu kā „zirgu katafalks”.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Veidols (atveidojums)

No lat. effigies ‘attēls, veidols’, kr. эффигия; skulptūru kapakmens, skulpturāls mirušā atveidojums, kas izgatavots no akmens, koka, metāla.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Transi

Transi ir skulptūru kapakmens veids, kas attēlo daļēji sadalītu līķi. 14.–16. gadsimtā šāda veida kapakmeņi sastopami Francijā, Vācijā, Anglijā, Beļģijā. Vēlāk arī visā Eiropā.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Bēres

Ceremonija, mirušā ķermeņa apbedīšanas rituāls, kremācija u. tml.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Apbedīšanas birojs

Apbedīšanas birojs ir juridiski atbildīga firma (uzņēmums, kompānija, aģentūra), kas specializējas bēru pakalpojumu sniegšanā. Jelgavā ir 5 šādas firmas.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Piramidāls akmens krāvums

Angl. cairn – akmens kaudze, kas uzbērta virs kapakmens. Izmantots kā sinonīms vārdam „kurgāns”, ja uzbērums sastāv no akmeņiem.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Ciema kapsēta

Kr. погост – sākotnēji administratīvi teritoriāla vienība Krievijā. Tā bija kompakta apmešanās vieta ar pastāvīgiem iedzīvotājiem, ceļotājam radās iespēja kaut kur apmesties, „paciemoties” – kr. погостить.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Skudeļnica

Latviešu valodā nav atbilstoša tulkojuma ekvivalenta, tas ir jēdziens ar nozīmi ‘trūcīgi kapi’.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Kenotafs

Gr. ‘tukšais kaps’; kapa piemineklis mirušajiem, kuru mirstīgās atliekas apbedītas citā vietā vai nav atrastas.

02. 02. 2019

Lasiet vairāk


Satura beigas

Vairs nav lapas