menu

Apbedīšanas nams “KORAD”

Jelgava, Rūpniecības iela 16

+(371) 29456819 00-24
+(371) 26802777 00-24
https://www.korad.lv

Dokumentu noformēšana

1. Ārsta slēdzienu (izziņu) par mirušā nāves cēloni izsniedz:

  • ģimenes ārsts;
  • ārstējošais ārsts slimnīcā;
  • autopsists morgā.

Nepieciešams uzrādīt atbildīgās personas pasi, kas noformē šo dokumentu.

2. Miršanas apliecība tiek izsniegta jebkurā valsts dzimtsarakstu nodaļā, atbildīgai personai uzrādot:

  • ārsta slēdzienu par nāves cēloni;
  • mirušā pasi;
  • par miršanas apliecības noformēšanu atbildīgās personas pasi.

Jāatceras, ka ar personas nāves reģistrācijas brīdi dzimtsarakstu nodaļā visi dokumenti zaudē juridisko spēku, tai skaitā arī pase. Tāpēc mirušā pases trūkums (nozaudēšanas gadījumā) nebūs iemesls, lai liegtu noformēt miršanas apliecību. Būs derīgs ārsta slēdziens par nāves cēloni, kas izsniegts pēc pases vai jebkura cita dokumenta, kas apliecina mirušā personas kodu. Pase tiek konfiscēta, pamatojoties uz to, ka tā ir valsts īpašums, un tiek nodota glabāšanai valsts arhīvā. Citas valsts pase tiek nodota atbilstošai vēstniecībai, pamatojoties uz ārvalsts līgumiem.

3. Dokumenti jānoformē 5 dienu laikā no nāves iestāšanās brīža. Pretējā gadījumā var tikt iesaistīta Valsts policija.

 Ņemiet vērā, ka pēc dokumentu noformēšanas mirušā pase un ārsta slēdziens par nāves cēloni vairs nebūs pieejami, līdz ar to ir vērts veikt šo dokumentu kopijas.