menu
mode_edit

Apbedīšanas nams “KORAD”

Jelgava, Rūpniecības iela 16

+(371) 29456819 00-24
+(371) 26802777 00-24
https://www.korad.lv

Dokumentu noformēšana

1. Ārsta slēdzienu par nāves cēloni/izziņu par nāves cēloni izsniedz:

  • Ģimenes ārsts;
  • Ārstējošais ārsts slimnīcā;
  • Autopsists morgā;

Pie tam ir nepieciešams uzrādīt atbildīgās personas pasi, kas noformē šo dokumentu.

2. Miršanas apliecība.

Tiek izsniegta jebkurā valsts dzimtsarakstu nodaļā uzrādot:

  • Ārsta slēdzienu par nāves cēloni;
  • Mirušā pasi;

Vajag atcerēties, ka no nāves reģistrācijas brīža dzimtrakstu nodaļā visi dokumenti zaudē juridisko spēku, tai skaitā arī pase. Tāpēc mirušā pases trūkums (nozaudēšanas gadījumā) nebūs iemesls, lai liegtu noformēt miršanas apliecību. Pietiks ar ārsta slēdzienu par nāves cēloni, kas ir izsniegts ar pases esamību vai jebkura cita dokumenta, kas apliecina mirušā personas kodu. Pases tiek konfiscētas, pamatojoties uz to, ka tās ir valsts īpašums un nodotas glabāšanai valsts arhīvā. Citu valstu pases tiek nodotas uz attiecīgajām vēstniecībām, pamatojoties uz ārvalsts līgumiem.

Par šī dokumenta noformēšanu atbildīgās personas pasi;

3. Dokumentus par nāvi ir nepieciešams noformēt 5 dienu laikā no nāves iestāšanas brīža. Pretējā gadījumā valsts policija var tikt piesaistīta, lai izskatītu šo jautājumu.

Atcerēties par to, ka mirušo pasi un ārsta slēdzienu par nāves cēloni Jūs vairs neredzēsiet, tāpēc varbūt ir vērts veikt šo dokumentu kopijas.