menu
mode_edit

Apbedīšanas nams “KORAD”

Jelgava, Rūpniecības iela 16

+(371) 29456819 00-24
+(371) 26802777 00-24
https://www.korad.lv

Baznīcas Rituāli Jelgavas pilsētā un tās apkārtnē

Jelgavas pilsētas un Jelgavas apgabala teritorijā šobrīd darbojas vairāk nekā 20 baznīcas un draudzes. Šīs publikācijas sagatavošanai tika zimantota tikai publiski pieejamā informācija.

I. Pareizticīgo:

 • Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle. Pašlaik ir Rīgas diecēzes vikāra un Jelgavas Bīskapa Jāņa rezidence. (Raiņa iela 5, tel. 63020207).

 • Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīca (Dzirnavu iela 1, tel. 63021006).

 • Atsevišķi var minēt divas baznīcas pie Valgundes. Taču tās atrodas uz sieviešu klostera teritorijas un, ja griezties tur, varētu uzrasties dažas organizatoriskās nianses. Jebkurā gadījumā, jums būs nepieciešama svētā tēva svētība. (tel. 63085244, www.pareizticiba.lv).

II. Jelgavas pilsētas Senpareizticīgo (vecticībnieku) Pomožes draudze:

 • Jelgavas Vecticībnieku baznīca (Bauskas iela 15, mācītājs tēvs Viktors – tel. 26639133, sveču lejēja - Leonīda – tel. 22325120).

III. Katoļu:

 • Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrāle. Pašlaik ir Romas katoļu Jelgavas diecēzes Bīskapa Edvarda Pavlovskisa rezidence. (Katoļu iela 11, tel. 63021550, www.jelgavaskatedrale.lv).

 • Kalnciema Kristus Karaļa Romas katoļu baznīca (tel. 63029702, 26635424, https://www.precos.lv/lat/kazu-pakalpojumi/29-baznicas/3273-kalnciema-kristus-karala-romas-katolu-baznica).

 • Līvbērzes Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīca. Kā Kalnciemā, par draudzes labklājību un vadību rūpējās teoloģijas dakteris un mācītājs Aleksandrs Stepanovs. (www.svetajazepacentrs.lv).

IV. Luterāņu:

V. Protestantu:

 • “Jelgavas Vasarsvētku Draudze “Pestīšana”” (Tirgoņu iela 11, tel. 63021344, 25928925).

 • Jelgavas Vasarsvētku Draudze (Asara iela 8, tel. 63081285, www.jvd.lv).

 • Septitās dienas Adventisti (Svētes iela 25, Ainis Kaspars, tel. 29947699, www.adventisti.lv\jelgava)

 • “Jelgavas Baptistu Draudze”, “Jelgavas krievu Baptistu draudze” (Matera iela 54, tel. 63022645, 63023294, www.jbd.lv).

 • Ozolnieku Baptistu Draudze (tel. 29289213).

 • Olaines Baptistu Draudze (tel. 29630709).