menu

Apbedīšanas nams “KORAD”

Jelgava, Rūpniecības iela 16

+(371) 29456819 00-24
+(371) 26802777 00-24
https://www.korad.lv

Baznīcas rituāli Jelgavas pilsētā un tās apkārtnē

Jelgavas pilsētas un Jelgavas apgabala teritorijā darbojas vairāk nekā 20 baznīcas un draudzes. Šīs sadaļas sagatavošanā izmantota tikai publiski pieejamā informācija.

I. Pareizticīgo draudzes:

  • Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle. Rīgas diecēzes vikāra un Jelgavas bīskapa Jāņa rezidence (Raiņa iela 5, tālr. 63020207).
  • Vissvētākās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīca (Dzirnavu iela 1, tālr. 63021006).
  • Divas baznīcas pie Valgundes atrodas sieviešu klostera teritorijā, un, ja griezties tur, varētu rasties dažas organizatoriskas nianses. Jebkurā gadījumā būs nepieciešama svētā tēva svētība (tālr. 63085244, www.pareizticiba.lv).

II. Jelgavas pilsētas Senpareizticīgo (vecticībnieku) Pomožes draudze:

  • Jelgavas Vecticībnieku baznīca (Bauskas iela 15, tēvs Viktors – tālr. 26639133, sveču lējēja Leonīda – tālr. 22325120).

III. Katoļu draudzes:

IV. Luterāņu draudzes:

V. Protestantu draudzes:

  • Jelgavas Vasarsvētku draudze “Pestīšana” (Tirgoņu iela 11, tālr. 63021344, 25928925).
  • Jelgavas Vasarsvētku draudze (Asara iela 8, tālr. 63081285, www.jvd.lv).
  • Septītās dienas adventisti (Svētes iela 25, Ainis Kaspars, tālr. 29947699, www.adventisti.lv\jelgava).
  • Jelgavas baptistu draudze, Jelgavas krievu baptistu draudze (Matera iela 54, tālr. 63022645, 63023294, www.jbd.lv).
  • Ozolnieku baptistu draudze (tālr. 29289213).

 Olaines baptistu draudze (tālr. 29630709).