menu

Apbedīšanas nams “KORAD”

Jelgava, Rūpniecības iela 16

+(371) 29456819 00-24
+(371) 26802777 00-24
https://www.korad.lv

Sociālais pabalsts uz apbedīšanu

decembris 12, 2017

Lai izlasīt oriģināldarbā izrakstus no Likumdošanas, kas regulē noformēšanas kārtību un sociālā pabalsta apbedīšanai saņemšanu, ir pietiekams apmeklēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vietni (www.vsaa.lv) vai apmeklēt Jelgavas pašvaldības vietni (www.jslp.jelgava.lv).

Bet, ja paskaidrot ar saviem vārdiem, tad:

Visbiežāk sastopama situācija ir tad, kad divi pensionāri ir oficiāli laulāti. Šajā gadījumā laulātajām (vai laulātajai) tiks izmaksāts pabalsts četras pilnās mirušā pensijas apmērā. Tam nepieciešams uzrādīt šādus dokumentus VSAA departamentam (Jelgavā, Pasta iela 43):

  • Cilvēka, kas saņem pabalstu, pase;
  • Apliecība par laulātā nāvi;
  • Laulības apliecība;
  • Bankas konta numurs, kas ir reģistrēts uz laulātā pabalsta saņēmēja vārdu.

Pie tam ir nepieciešama pabalsta saņēmēja klātbūtne.

Jebkādi citi saņēmēji (bērni, atbildīgās personas, apbedīšanas biroji) var saņemt tikai divas no četrām apdrošinātās personas pensijām.

  • Ja uz nāves brīdi apdrošinātā persona juridiski skaitījās kā vientuļa vai arī ja laulātais nav pensionārs, tad pabalsts nepārsniegs divu mirušā pensiju summu

  • Ja pensionārs nāvēs brīdi strādāja un veica sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad iestājās iespēja izvēlēties to pabalstu, kas būtu lielāks.

Ja mirušais apdrošināšanas gadījumā vēl nav sasniedzis pensijas vecumu un, būdams noalgots, veica sociālās iemaksas, tad pabalsta apmērs tiek izmaksāts katrā atsevišķajā gadījumā, pamatojoties uz maksājumu summu pēdējo sešu mēnešu laikā. Saņemt naudu var jebkura atbildīgā persona, neatkarīgi no radnieciskām attiecībām. Vēl vajag ņemt vērā, ka šādā veidā saņēmējs nodrošina, ka apbedīšana tiks organizēta, par ko viņš ir pilnībā atbildīgs.

Ja šāda veida izmaksa no VSAA nesedz nepieciešamo minimumu, lai organizētu apbedīšanu (Jelgavā šī summa ir 271,00 EUR), bet mirušais bija deklarēts mūsu pilsētā, tad caur Jelgavas sociālo lietu pārvaldī (www.jslp.jelgava.lv) tiek piemaksāta nepieciešamā starpība tam apbedīšanas birojam, kas organizē šīs konkrētās bēres. Turklāt pirmās pakāpes radiniekiem (vīrs, sieva, bērni vai vecāki) ir oficiāli jāapliecina savu finansiālo maksātnespēju uz šo konkrētu brīdi. IV. Ja mirušais nāves brīdi nav oficiāli nodarbināts un viņam netiek izmaksāti nekādi valsts pabalsti, tad visas nepieciešamās summas maksājumu nodrošina pilsētas sociālo lietu pārvalde. Pie tam, obligāts nosacījums ir deklarētā dzīvesvieta Jelgavā. Gadījumā, ja vispār nav deklarācijas, tad tiek ņemta vērā pēdēja deklarācijas vieta Jelgavā. Taču, atkal, vajag ņemt vērā pirmās pakāpes radiniekus, kuri nav maksātspējīgi.

Ja mirušais bija apgādībā esošais vecuma dēļ, bet abi vecāki (vai aizbildņi) ir oficiāli nodarbināti, tad kompensācijas iespēja tiek izskatīta katrā atsevišķā gadījumā.

  • Ja nodarbinātais ir tikai viens no vecākiem (vai aizbildņiem), tad Valsts ar VSAA starpniecību izmaksā ap 200,00 EUR (2020. g. janvāri).

  • Ja ģimenē neviens nav oficiāli nodarbināts, tad jautājums tiks izskatīts pašvaldības struktūrās individuāli.

Ir vēl daži „ja”, bet jebkurā gadījumā šis jautājums ir risināms un valdība nodrošinās apbedīšanu. Jūs varat vērsties apbedīšanas birojā, pie municipālās vai kriminālās policijas, un Jums noteikti palīdzēs.