menu
mode_edit

Apbedīšanas nams “KORAD”

Jelgava, Rūpniecības iela 16

+(371) 29456819 00-24
+(371) 26802777 00-24
https://www.korad.lv

Kripta

02. 02. 2019

„Kripta” grieķu valodā nozīmē pagrabu, pazemes telpu zem dievnama, pazemes galeriju, pazemes slēptuvi utt. Bieži, taču ne obligāti, kripta tiek izmantota kā apbedīšanas vieta vai telpa svēto pīšļu un relikviju glabāšanai.

Lielu akmens dievnamu būvniecībā sākotnēji tiek projektēta kriptas izveide, un nereti kriptas telpas apjomi ir vienādi ar paša dievnama izmēriem. Šādas telpas ir Rīgas Svētās Trīsvienības katedrālē un Kristus Piedzimšanas katedrālē, lai gan nekur netiek minēts, ka tur esot kādi apbedījumi.

Savukārt Aglonas bazilikas kriptā, kā zināms, atrodas kardināla Jūliana Vaivosa, bīskapa Boleslava Sloskana un citu pazīstamu Latvijas katoļu garīdznieku apbedījuma vieta. Krāslavas katoļu kriptā atrodas grāfu Plāteru apbedījumi. Plāteru dzimta valdīja vairāk nekā 200 gadu. Šis dievnams tika uzcelts Plāteru valdības laikā. Apbedījumi kriptā paredz mirušā ievietošanu zārkā, pēc tam to aizmūrēšanu atsevišķās nišās pagraba ķieģeļu sienās.

Rīgas Doma baznīcā, tagad – luterāņu, agrāk – katoļu, atrodas arhibīskapa Meinarda apbedījumi (mirstīgās atliekas pārvestas no Ikšķiles 16. gadsimtā). Kanonizēts 1993. gadā ar pāvesta Jāņa Pāvela II svētību zem Svētās Romas katoļu baznīcas kā Svētais Mienards. Te jāatgādina, ka Jelgavā kā bijušajā galvaspilsētā atrodas Eiropas un pat pasaules nozīmes vēsturiska vieta. Runa ir par Kurzemes un Zemgales hercogu Ketleru 24 dzimtas pārstāvju un 6 Bīronu dzimtas pārstāvju ģimenes kapliču. Tā atrodas Jelgavas pils kriptā.

Tīmeklī publicēts daudz komentāru, kas veltīti šim apbedījumam. No savas puses papildinājumus sniegsim vēlāk.

Atjaunots 10. 03. 2019

Apbedīšanas glosārijs